Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

glowacki albinStanowisko: profesor

JednostkaKatedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Pokój: 28

Telefon: +48 42 635 61 92

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Zainteresowania badawcze

 • Losy obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r.
 • Radziecka okupacja ziem wschodnich RP w latach 1939-1941
 • Represje wobec obywateli polskich w ZSRR w latach II wojny światowej
 • Edukacja dzieci polskich w ZSRR 1939–1946
 • Działalność Związku Patriotów Polskich w ZSRR
 • Polskojęzyczne wydawnictwa w ZSRR 1939–1946
 • Studenci polscy w głębi terytorium ZSRR 1941–1946
 • Stosunki polsko-radzieckie w latach 1939–1946
 • Współczesna Rosja 

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 30 VI 1975 – Uniwersytet Łódzki – magister historii
 • 26 V 1983 – Uniwersytet Łódzki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor: prof. dr hab. Władysław Bortnowski
 • 18 VI 1998 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza
 • 28 XI 2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1968–1970 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klukach
 • 1975–2000 – asystent, starszy asystent, adiunkt, starszy wykładowca, adiunkt w Instytucie Historii UŁ
 • od 1 XI 2000 – profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Europy Wschodniej
 • od 1 X 2011 – profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r.
 • od 1 XII 2019 – profesor

Nagrody 

 • 11 nagród Rektora UŁ za osiągnięcia w badaniach naukowych (1984, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2005, 2010, 2011, 2018)
 • Nagroda Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie (1999)
 • Indywidualna Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Łodzi (2000)
 • 5 nagród Rektora UŁ z okazji Dnia Nauczyciela oraz za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne (1977, 1980, 1983, 1986, 1988)
 • Nagroda „Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” dla zespołu redakcyjnego rocznika „My, Sybiracy” (2016)
 • Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Dzieła Krajowe” za książkę „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)” (2018)

Promotorstwo

 • 11 doktorów nauk humanistycznych
 • 119 magistrów historii
 • 77 licencjuszy dziennikarstwa i komunikacji społecznej 

Staże naukowe

 • Uniwersytet w Iwanowie (1978, 1981)
 • Uniwersytet Warszawski (1985)
 • Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa (1987, 1990, 1992, 1993, 1999, 2001, 2002, 2003/2004)
 • Uniwersytet Leningradzki (1987)
 • Uniwersytet w Szeged (1995)
 • Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie (1998, 2017, 2018)
 • Lwowski Uniwersytet im. I. Franki (1998, 2015)
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku (2000)
 • Uniwersytet Wileński (2004, 2005)
 • Archiwa Moskwy (2008)
 • Odeski Uniwersytet Narodowy im. I.I. Miecznykowa (2016)

Odznaczenia, medale, odznaki, certyfikaty

 • Medal Złoty „Za Długoletnią Służbę” (2011)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1999)
 • Medal Komisji Narodowej (2010)
 • Medal „Pro Memoria” (2007 – indywidualnie; 2010 – z zespołem redakcyjnym „My, Sybiracy”)
 • Medal „Pro Patria” (2016)
 • Odznaka Honorowa Sybiraka (1994 – indywidualnie; 1997 – z zespołem redakcyjnym „My, Sybiracy”)
 • Złota Odznaka UŁ (1997)
 • Odznaka „Za zasługi dla Instytutu Pamięci Narodowej” (1999)
 • Medal Uniwersytetu Łódzkiego „W służbie społeczeństwu i nauce” (2006)
 • Medal „10 lat IPN” (2010)
 • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Związku Sybiraków (2014)
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2015)
 • Medal pamiątkowy Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi (2015)
 • Tytuł i certyfikat „Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych” – przyznany przez Kapitułę konkursów dotyczących innowacji w edukacji i dla edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2012 i 2016)
 • Srebrna Odznaka im. Mikołaja Kopernika „Primus inter pares” (1974)
 • Medal Uniwersytetu Łódzkiego „Za Chlubne Studia” (1975)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Związek Sybiraków
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Rada Naukowa „Indeksu Represjonowanych” Ośrodka KARTA w Warszawie (2001–2013)
 • Rada Programowa Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim (2006–2010)
 • Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych (2008–2010)
 • Rada Naukowa Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w.”
 • Rada Muzeum Wojska w Białymstoku (2014–2018)

Działalność redakcyjna

 • Redaktor naczelny Redakcji Naukowo-Dydaktycznej UŁ „Folia Historica” (2000–2008)
 • Współtwórca i pierwszy redaktor naczelny „Przeglądu Nauk Historycznych” (2001–2008)
 • Rada Programowa serii wydawniczej „Dialog europejski” Wydawnictwa A. Marszałek
 • Rada Naukowa rocznika „Wieki Stare i Nowe”
 • Kolegium Redakcyjne „Biblioteki Zesłańca” – serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • Członek zespołu redakcyjnego „My, Sybiracy” (1996–2015)
 • Członek redakcji „Zesłańca” (2018–)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Przemieszczenie obywateli polskich w Związku Radzieckim w 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989, ss. 130 (dostęp online)
 • Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943–1946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, ss. 297, 1 nlb, 1 wklejka
 • Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939–1941, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, ss. 695 (Wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 1998, ss. 695)
 • Współczesna Rosja. Leksykon. Polityka. Organizacje. Społeczeństwo. Pod redakcją A. Stępień przy współpracy A. Głowackiego, A. Skrzypka, F.G. Owsijenko, Uniwersytet Łódzki – Instytut Studiów Międzynarodowych, Łódź 1999, ss. 284 [Współautorzy: F.G. Owsijenko, A. Skrzypek, A. Stępień; A. Głowacki: Partie i bloki parlamentarne, s. 33–130]
 • Rosja Putina. Leksykon, pod redakcją A. Głowackiego, A. Stępień-Kuczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, ss. 369 [Współautorzy: M. Słowikowski, A. Stępień-Kuczyńska]
 • Gmina Zadzim 1919–2009, Urząd Gminy w Zadzimiu, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź 2010, ss. 401 [Współautorzy: K. Lesiakowski, M. Nartonowicz-Kot, L. Olejnik]
 • Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941–1946), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2010, ss. 350 [Redakcja naukowa, wybór i opracowanie dokumentów]
 • Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (19431946), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 508 (więcej) [wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 508] (więcej)

Artykuły

 • Związek Patriotów Polskich w ZSRR wobec spraw wiary i religii, [w:] Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość, Wrocław 2002, s. 581–595
 • Czy i dokąd wracać? Dylematy repatriacyjne Żydów polskich w ZSRR (1944–1946), [w:] Świat niepożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją K. Jasiewicza, Warszawa–Londyn 2004, s. 160–181
 • Lwowska filia Państwowego Wydawnictwa Mniejszości Narodowych USRR 1940–1941, [w:] Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki, t. VII, pod redakcją H. Kosętki, Kraków 2005, s. 288–306
 • Na usługach stalinowskiej propagandy: Związek Patriotów Polskich w ZSRR wobec zbrodni katyńskiej, „Acta Archaeologica Lodziensia” 2007, nr 53. Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, pod red. M. Głoska i J. Maika, s. 150–163
 • Deportacje dzieci i młodzieży w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940–1941, [w:] Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939–1950, pod redakcją J. Wróbla i J. Żelazko, Warszawa 2008, s. 25–41
 • Przymusowo wcieleni do Armii Czerwonej, w tym pełniący służbę w tzw. strojbatalionach, [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod redakcją W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009, s. 253–260
 • Polska między ZSRR a Niemcami (1939–1941), [w:] Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008, Pod redakcją A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa, Warszawa 2010, s. 217–263
 • Przed i po Zbrodni Katyńskiej, [w:] Jeńcy wojenni z Łódzkiego – ofiary Zbrodni Katyńskiej, pod redakcją J. Żelazko i P. Zawilskiego, Łódź 2011, s. 11–33
 • Komuniści w obliczu nowej rzeczywistości (agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę), [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, pod redakcją E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 421–444
 • Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców (1941–1946), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, R. LIX, [nr] 1–2 (231–232), s. 173–193

 

Spis publikacji