Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

kostrzewska ewelinaStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 46

Telefon: +48 42 635 61 99

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia społeczna XIX i XX wieku
 • Historia ziemiaństwa
 • Historia kobiet

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2000–2004 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2004–2008 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2008 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Wiesław Puś

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 V 2008 – asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 XI 2008 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • od 1 X 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ

Nagrody naukowe

 • Certyfikat Primus Inter Pares (2004)
 • Medal za Chlubne Studia UŁ (2004)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ
 • Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. (Zarys dziejów w świetle prasy), Łódź 2007, Wydawnictwo Ibidem, ss. 267.
 • Sumariusz metryk parafii Wielenin 1594–1694, Uniejów 2014, ss. 220 [współwydawca dr Piotr Szkutnik].
 • „Oni i One”. Młodzież o religii, kulturze równouprawnieniu w dialogach „Prądu” (1909–1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 [w druku].

Artykuły

 • Lekka pianka czy garść ziemi ojczystej? Dylematy kobiet ze środowiska ziemiańskiego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Zeszyty Wiejskie” 2004, z. IX, s. 119–135.
 • Żony, matki, gospodynie. Wizerunki kreowane na łamach ziemiańskiej prasy kobiecej w Królestwie Polskim na początku XX wieku, [w:] Historia. Społeczeństwo. Gospodarka. Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. S. Pytlasa, J. Kity, Łódź 2006, s. 157–172.
 • Edukacja domowa ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Propozycja programu w świetle „Świata Kobiecego”, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2006, t. IV, s. 142–156.
 • Maria z Jodko-Narkiewiczów Karczewska. Szkic do portretu ziemianki aktywnej, [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku. Materiały z I konferencji naukowej z cyklu ziemianie Mazowsza. Gołotczyzna 20.06.2006, Ciechanów 2007, s. 161–175.
 • Sprawy ważne i błahe. Autoportret ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11–13 października 2006, pod red. H. Łaszkiewicza, t. I, Lublin 2007, s. 191–211.
 • Koła Gospodyń Wiejskich w ruchu organizacyjnym ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t. I. Narodziny i rozwój, red. J. R. Szaflik, J. Gmitruk, A. Koseski, K. Łukawski, R. Turowski, Pułtusk–Warszawa 2007, s. 433–440.
 • Kilka uwag na temat Szadkowskiego Koła Zjednoczonych Ziemianek na początku XX wieku, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 125–142.
 • Ekonomia domowa – program i działalność Zjednoczonego Koła Ziemianek w Królestwie Polskim w początkach XX stulecia, [w:] Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, pod red. K. A. Makowskiego, Poznań 2007, s. 31–58.
 • Konflikty i kompromisy. Służba dworska w ziemiańskiej publicystyce kobiecej Królestwa Polskiego w początkach XX wieku. Wybrane problemy, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2008, t. V, s. 239–260.
 • Aktywność organizacyjna ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Wybrane zagadnienia, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarca, Warszawa 2008, s. 389–405.