Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

rzepkowski arkadiuszStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 020

Telefon: +48 42 635 61 66

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Demografia historyczna Łodzi i województwa łódzkiego w okresie międzywojennym
 • Historia społeczno-gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego
 • Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku
 • Dzieje Pabianic w XIX i XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1994–1999 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1999–2001 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 20 IX 2005 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Kazimierz Badziak

 Przebieg pracy zawodowej

 • 2001–2005 – asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 2005 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 2011 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Ludność miasta Łodzi w latach 1918–1939, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2008, ss. 192.
 • Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 338 (więcej).

Artykuły

 • Rozwój gospodarczy i rozbudowa Pabianic w latach 1793–1865, „Rocznik Łódzki”, t. 49, 2002, s. 93–110.
 • Spisy ludności na ziemiach polskich 1789–1939, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 6, 2005, nr 2 , s.101–125.
 • Stan zaludnienia i ruch naturalny ludności Łodzi w latach 19181939, „Rocznik Łódzki”, t. 54, 2007, s. 189-205.
 • Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i jej rola w rozwoju ekonomicznym Pabianic w pierwszym okresie uprzemysłowienia (do 1865 r.), „Rocznik Łódzki”, t. 56, 2009, s. 163–176.
 • Mieszkańcy Pabianic w latach 1793–1865 – skład społeczny, narodowościowy i wyznaniowy, [w:] Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. H. Kurowskiej, Zielona Góra 2010, s. 267–283.
 • Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 10, 2011, nr 2, s.133–153.
 • Ludność województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym w świetle drugiego powszechnego spisu ludności z 1931 r., [w:] Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. H. Kurowskiej, Zielona Góra 2011, s. 175–188.
 • Struktura społeczna mieszkańców województwa łódzkiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r., „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 11, 2012, nr 1, s. 25–42.
 • Oblicze gospodarcze województwa łódzkiego w świetle jego struktury zawodowej w okresie istnienia II RP, [w:] Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. H. Kurowskiej i D. Szaban, Zielona Góra 2013, s. 129–140.
 • Struktura społeczna ludności województwa poznańskiego w świetle powszechnych spisów ludności II RP., „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 13, 2014, nr 1, s. 227–241.

 

Spis publikacji