Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

brzezinska annaStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 309

Telefon: +48 42 635 60 96

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historiografia polska i powszechna XX wieku
 • Mediewistyka w interpretacjach francuskiej szkoły Annales
 • Antropologia historyczna

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2000–2005 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia historiografii; promotor – prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Przebieg pracy zawodowej 

 • od 1 X 2008 r. – asystent w Katedrze Historii Historiografii UŁ (od 2011 Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ)
 • od 1 I 2017 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Stypendia, projekty, granty

 • grant MNiSW „Jerzy Giedroyć, historycy i świadkowie historii", umowa Nr 0033/NPRH3/H11/82/2014 z dnia 7.07.2014 r. (nr rej. 11H 13 0128 82), kierownik: prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Nagrody naukowe

 • Medal za Chlubne Studia (2006)
 • nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za antologię W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki i S. M. Nowinowski, przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz, Łódź 2015 (2016)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • członek Towarzystwa Historiograficznego 

Działalność redakcyjna

 • pełnomocnik Rady Redakcyjnej „Rocznika Antropologii Historii” ds. digitalizacji numerów czasopisma w latach 2014–2016
 • członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Historia@Teoria”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki i S. M. Nowinowski, przy współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łózkiego, Łódź 2015, ss. 928 (więcej).

Artykuły

 • Istoria istorika Arona J. Guriewicza – autohistoria czy autobiografia?, [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 213–222.
 • Aron Gurevich's Istorya istorika. An Autohistory or an Autobiography?, „Acta Poloniae Historica”, t. 97 (1/2008), s. 99–114.
 • Aron Guriewicz, Annales i polska dyskusja wokół antropologii historycznej, [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 223–239.
 • Aron Guriewicz, [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 69–86.
 • Problematyka ukraińska w twórczości Jerzego Kłoczowskiego. Analiza wybranych przykładów, [w:] Istoria, mentalnist', identicznist'. Istoriczna pamiat' Ukrainciv i Polakiv u period formuvania nacionalnoi svedimosti w XIX – piervyi polovinni XX stolittia, red. L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga, Lviv 2011, s. 344–352.
 • Srednievekovie Arona Gurevica v cvete istoriceskoi semantiki, [w:] Obrazy proslovo. Sbornik pamiati A. J. Gurevica, red. I. Galkova, K. Levinson, S. Luchitskaya, Sankt Petersburg 2011, s. 82–106 (więcej).
 • „Gdyby chłopi mieli swojego Plutarcha Pierre Riviere znalazłby się wśród sławnych mężów”. Michel Foucaut, emocje i historiografia, „Sensus Historiae”, vol. VII (2012/2), s. 23–34 (dostęp online).
 • Autoportret z Klio. Ego-histoire kontra historia historyka Arona Guriewicza jako koncepcja źródła w biografii historyka, „Sensus historiae. Studia interdyscyplinarne”, XVII (2014/4), s. 49–58 (dostęp online).
 • Historiografia francuska a Oskar Halecki, [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 3, Warszawa 2015, s. 220–231.
 • Śmiech, strach, snobizm jako kategorie analizy kulturowej. Kilka uwag o historii mentalności, [w:] Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2016, s. 167–178.