Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

czyzewski andrzejStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 305

Telefon: +48 42 635 61 85

Konsultacje: wtorek 8.30-9.30

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historiografia polska w okresie PRL
 • Oral history
 • Polityka historyczna
 • Najnowsza historia Polski

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1999–2006 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2019 – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność – historia historiografii; promotor – prof. dr hab. Rafał Stobiecki

Przebieg pracy zawodowej 

 • 2006-2019 – archiwista, inspektor, starszy inspektor w IPN-KŚZpNP Oddział w Łodzi
 • od 1 X 2019 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Stypendia, projekty, granty

 • kierownik grantu NCN Preludium 14: „Pokolenie czy pokolenia Marca '68 – między oral history a metodą biograficzną” (2018–2021)
 • wykonawca grantu NPRH: „Leksykon getta łódzkiego” (2019–2023)

Nagrody naukowe

 • 1. nagroda w konkursie im. Marcelego Handelsmana na najlepszą pod względem metodologicznym pracę magisterską z zakresu historii, obronioną w 2006 r.
 • nagroda naukowa rektora UŁ – zespołowa, drugiego stopnia – za książkę Łódzki strajk studencki styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, Łódź–Warszawa 2014.

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • członek Towarzystwa Historiograficznego 
 • członek ESA

Działalność redakcyjna

 • członek Rady Redakcyjnej „Pamięci.pl” w latach 2014–2016

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 119 (więcej).
 • Marzec ’68 w Łodzi, red. S. M. Nowinowski, współpraca A. Czyżewski, M. Zapolska-Downar, P. Spodenkiewicz, M. Przybysz, G. Nawrot, IPN, Łódź 2010, ss. 751 (więcej)
 • Pospolite ruszenie. Relacje działaczy i współpracowników „Solidarności” w Łodzi 1980-1981, oprac. L. Próchniak, M. Przybysz, S. M. Nowinowski, M. Zapolska-Downar, A. Czyżewski, IPN, Łódź 2011, s. 304 (więcej).
 • Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, T. Toborek, R. Stobiecki, L. Zaszkilniak, IPN, Warszawa–Łódź 2012, ss. 496 (więcej).
 • Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. A. Czyżewski, S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, IPN, Łódź 2012, ss. 494 (więcej).

Artykuły

 • Spór o PRL na łamach „Pamięci i Sprawiedliwości”, „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 162, s. 149–167 (dostęp online).
 • VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie w 1958 roku a proces destalinizacji polskiej nauki historycznej, „Historyka. Studia metodologiczne” 2008, nr 37/38, s. 51–68.
 • „Nie mniej jest to farsa, która może być groźna” – reakcja aparatu partyjno-państwowego, władz uczelnianych oraz NSZZ "Solidarność" na strajk łódzkich studentów, [w:] Łódzki strajk studencki styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, red. K. Lesiakowski, Łódź–Warszawa 2014, s. 165–192.
 • Peryferie stanu wojennego? – casus województwa sieradzkiego, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 113–132 (dostęp online).
 • Autoportret pokolenia ‘68 – czy samospełniająca się przepowiednia? O stosowaniu oral history i kategorii pokolenia w badaniach historycznych, „Kwartalnik Historyczny” 2016, nr 3, s. 553–580 (dostęp online).
 • Pesymizm sprzecznych tez, czyli co dalej? Kilka uwag o „Forum Historyków Dziejów Najnowszych” (Warszawa 10.12.2016), „Sensus Historiae” 2016, nr 3, s. 267–287 (dostęp online).
 • Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze i filmie PRL, „Studia Historica Gedanensia” 2018, t. IX, s. 208–228 (dostęp online).
 • Obóz dziecięcy w Łodzi jako element polityki pamięci historycznej PRL [w:] Łódź pod okupacją 1939-1945, red. T. Toborek, M. Trębacz, Łódź–Warszawa 2018, s. 377-413.
 • The Myths of March '68: Negotiating Memory in Contemporary Poland [w:] Unsettled 1968: Origins – Myth – Impact, red. A. Konarzewska, A. Kenai, M. Przeperski, New York–London 2020, s. 163-187.