Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Sylburska AleksandraStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Powszechnej Najnowszej

Pokój: 308

Telefon: +48 42 635 60 97

Konsultacje: wtorek 17.15-18.45 online / Teams

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia dyplomacji XX wieku
 • Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku
 • Historia państw Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku
 • Historia stosunków polsko-węgierskich w XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2008–2011 – Uniwersytet Łódzki – studia; licencjat z historii
 • 2011–2013 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2013–2017 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 28 IX 2017 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. hab. Andrzej M. Brzeziński

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 X 2018 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ

Stypendia, projekty, granty, staże

 • stypendium Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund), pobyt możliwy dzięki gościnności i wsparciu naukowemu prof. Istvána Majorosa z Eötvös Loránd Tudományegyetem (Uniwersytet Loránda Eötvösa) [październik 2015–luty 2016]

Nagrody i wyróżnienia

 • wyróżnienie w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2017 w Dziedzinie Historii Najnowszej (2018)

 

Najważniejsze publikacje

Artykuły

 • Kwestia mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii w okresie międzywojennym na łamach „Spraw Narodowościowych” (1927–1939), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 92, 2014, s. 137–162 (dostęp online).
 • Akcja polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech wobec „reakcyjnych” organizacji polonijnych (1946–1950), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia historica 93, 2014, s. 99–117 (dostęp online).
 • Hungarian Communists' Struggle with the Catholic Church in the Reports of Polish Diplomatic Post in Budapest (1946–1948), „Öt Kontinens” 2016, No 2014/1, s. 161–178.
 • Udział polskiej delegacji w pracach nad Traktatem Pokojowym z Węgrami na konferencji pokojowej w Paryżu w 1946 r., [w:] Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej, pod red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2017.
 • Kryzys „tysiącletniej przyjaźni”. Relacji polsko-węgierskie w latach 1946–1948 w świetle dokumentów polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie, [w:] Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. D. Jeziornego, S. M. Nowinowskiego, R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź 2017, s. 511–523.