Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Sitarek AdamStanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

Konsultacje : wtorek 10.00-12.00

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje getta łódzkiego
 • Żydzi w Łodzi i regionie łódzkim w latach 19391945
 • Łódź w latach II wojny światowej
 • Relacje polsko-żydowskie w II Rzeczypospolitej

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 20032008 Uniwersytet Łódzki, studia; magister historii
 • 20082015  Uniwersytet Łódzki Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 20082015 asystent w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2009 pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
 • od 2015 adiunkt w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2018 – kierownik Centrum Badań Żydowskich UŁ

Aktualnie realizowane granty

 • Vergessene Opfer der NS-Krankenmorde. NS-Vernichtungspolitik im Reichsgau Wartheland mit Schwerpunkt auf der Region Lodz. Wissenschaftliche Untersuchung und Publikation der Ergebnisse (grant realizowany we współpracy z Justus-Liebig-Universität Gießen)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
 • Polskie Towarzystwo Historyczne  Oddział Łódzki
 • Stowarzyszenie Instytut Tolerancji

Nagrody naukowe

 • Nagroda Klio za edycję źródła za książkę pt. Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 19411944, t. 15, red. J. Baranowski [i in.], Łódź 2009.
 • Nagroda Klio za edycję źródła za książkę pt. Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, red. K. Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, Łódź 2014.
 • Nagroda historyczna tygodnika „Polityka” w kategorii Debiut za książkę pt. „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź 2015 (wyd. 2: Łódź 2016).

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. nauk. J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, t. 1: 1941, t. 2: 1942, t. 3: 1943, t. 4: 1944, t. 5: Suplementy, Archiwum Państwowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009 [wspówydawca].
 • „Słuchają słów Prezesa...” . Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, red. i oprac. nauk. A. Sitarek i M. Trębacz, Archiwum Państwowe, Centrum Badań Żydowskich UŁ, Łódź 2011, ss. 112 [współwydawca] (więcej).
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, pod red. A. Sitarka, M. Trębacza i E. Wiatr, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 535 [współredaktor] (więcej).
 • Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. K. Radziszewska, E. Wiatr, A. Sitarek, J. Walicki, M. Polit; przy współpr. P. Zawilskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 332 [współwydawca] (więcej).
 • Dawid Sierakowiak, Dziennik, oprac. E. Wiatr, A. Sitarek, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2015, ss. 401 [współwydawca].
 • „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2015 [wyd. 2: 2016], ss. 340 (więcej).

Artykuły

 • Życie codzienne w Łodzi w 1945 r., [w:] Łódź 1945, pod red. J. Żelazko, Łódź 2008, s. 171–186 [współautor: M. Trębacz].
 • Statystyka transportów Żydów z Berlina do getta Litzmannstadt, [w:] Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941–1944. Księga pamięci, red. I. Loose, Berlin–Łódź 2009, s. 82–88.

 • Transporty Żydów z Berlina do getta łódzkiego 1941–1942, [w:] Studia dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr i P. Zawilski, Łódź 2010, s. 226–241 (dostęp online).
 • Zarys stosunków polsko-żydowskich w Łodzi w okresie międzywojennym, [w:] Rola 

  wspólnot wyznaniowych w dziejach Łodzi, red. M. Kulesza, J. Walicki, Łódź 

  2010, s. 195–213.
 • Trzy miasta. Dzień powszedni w Litzmannstadt – wybrane problemy, [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. Chinciński, Gdańsk 2011, s. 457–478 

  [współautor: M. Trębacz].
 • Rola niemieckiego Zarządu Getta w Łodzi w eksterminacji gett prowincjonalnych Kraju Warty, [w:] Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, Łódź 2012, s. 295–307 (dostęp online).

 • W obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wysiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.), „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 8, 2012, s. 331–347.
 • Zagłada tomaszowskich Żydów w czasie drugiej wojny światowej, [w:] Historia 

  tomaszowskich Żydów, red. A. Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 55–66.
 • Żydzi łęczyccy w czasie drugiej wojny światowej, [w:] Historia Żydów łęczyckich na przestrzeni wieków, red. T. Grabarczyk, Łódź–Łęczyca 2012, s. 77–88 (dostęp online).

 • [Rec.] Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta, oprac. K. Turowski, Warszawa 2014, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2015, nr 11, s. 718–725.

 

Spis publikacji